For a full overview click here

Zonnewijzers op het Internet

In Association with Amazon.com Click to browse unique home accents!

Welkom bij Zonnewijzers op het Internet.
Onze doelen met deze pagina's zijn :

 • het geven van basisinformatie over zonnewijzers voor beginners
 • het publiceren van literatuurlijsten in meerdere talen voor hen die meer willen weten
 • hulp bieden bij het overdragen van kennis aan jeugdigen van alle leeftijden om interesse te kweken voor zonnewijzers
 • gegevens verstrekken aan hen die zonnewijzers willen opzoeken
 • behulpzaam zijn bij het ontwerpen en installeren van zonnewijzers op openbare plaatsen
 • gegevens verstrekken over makers van zonnewijzers
 • aanmoedigen tot lidmaatschap van bestaande zonnewijzerverenigingen
 • aanmoedigen tot het oprichten van nieuwe zonnewijzerverenigingen in andere landen

Deze pagina is ook beschikbaar in French, German, and Spanish,

De verdere ontwikkeling van deze site is een gemeenschappelijke inspanning. Daarvoor is de International Sundial Society on the Internet (ISSI) opgericht. Het is eenvoudig *om deel te nemen en er is geen contributie verschuldigd voor een gewoon lidmaatschap.

Opmerking: pagina's gemerkt met een * zijn nu reeds beschikbaar. Andere pagina's zijn nog in ontwikkeling en zullen t.z.t. worden toegevoegd. Om de ontwikkeling van deze site te volgen en om de lijst met (gedeeltelijk) voltooide pagina's te zien ga naar de Engelse pagina *site ontwikkeling

Daar is ook te zien voor welke pagina's nog hulp gewenst is.

De planning voor Fase I van deze site bestaat uit:

 1. Introductie van de zonnewijzer
 2. *Typen zonnewijzers
 3. Het plaatsen van een horizontale zonnewijzer
 4. Veel gestelde vragen (FAQs) over zonnewijzers
 5. Bepaling van de declinatie van een muur
 6. *De tijdsvereffening
 7. *Tijdsystemen
 8. Gedachten over tijd en het begrijpen er van
 9. *Informatie over De Zonnewijzerkring
 10. *Boeken (apart voor verschillende talen)
 11. *Tijdschriften
 12. Woordenlijst met zonnewijzer termen - met vertaling
 13. Spreuken
 14. Ontwerpers en makers van zonnewijzers
 15. Links naar afbeeldingen van zonnewijzers in Nederland
 16. Links naar *andere pagina's op het Internet
 17. Opmerkelijke zonnewijzers in (stad, provincie, land)
 18. *Huisstijl - techniche standaard voor ISSI pagina's op het Internet
 19. Hulp bij het schrijven van ISSI pagina's op het Internet
 20. Hulp bij het vertalen van ISSI pagina's op het Internet

Suggesties voor andere pagina's zijn welkom, in het bijzonder wanneer men die schrijven kan
For a full overview of Sundials on the Internet click here
This complete website © Internetworks, 1997-2007. The site was designed and is maintained by Internetworks Ltd of Epsom, England
last revision
Comments/ suggestions/ problems, please get in touch with the Webmaster