De Zonnewijzerkring

( The Dutch Sundial Society )

Doelstellingen van De Zonnewijzerkring:

Het lidmaatschap:

Iedereen die belangstelling heeft voor de GNOMONICA kan lid worden van DE ZONNEWIJZERKRING.
De contributie bedraagt f 45.- per jaar + een eenmalige entree van f 15.-.
Aanmelding kan geschieden door overmaking van f 60.- op giro 518837 t.n.v. De Zonnewijzerkring te Roden
of door een E-mail te zenden aan het secretariaat.

Het Bulletin:

Drie maal per jaar verschijnt er een bulletin met diverse door de leden geschreven artikels. In het bulletin wordt tevens verslag gedaan van het verenigingsleven en zijn twee vaste rubrieken opgenomen, te weten:
- literatuur
- Zonnewijzers in Nederland.

Bijeenkomsten en Excursie

Drie maal per jaar wordt in Utrecht op een zaterdagmidag een bijeenkomst voor de leden gehouden.
In de zomer wordt op een zaterdag een excursie gehouden.

Adres van het secretariaat:

Van Gorkumlaan 39
5641 WN Eindhoven
E-mail
Homepage van Fer J. de Vries
Eng. Homepage .... Ned. Homepage


Comments/ suggestions/ problems, please get in touch by E-mail
For a full overview of Sundials on the Internet click here
This site designed and maintained by Internetworks Ltd of Epsom, England