Tijdschriften - Nederlands

Opm. Via Netscape Find kunt u in deze lijst zoeken.

Bulletin van De Zonnewijzerkring

96.2, nr.60, mei 1996

01 - Voorwoord van de voorzitter. J. Millekamp
01 - Dankwoord. Mw. C. Hagen
02 - In Menoriam M.J. Hagen. J.A.F. de Rijk
04 - Toespraak van de secretaris. F.J. de Vries
05 - Beregoed. M.J. Hagen
06 - Verslagen van de bijeenkomsten jan. en mrt. 1996. Secretariaat
10 - Mutaties ledenlijst. Secretariaat.
11 - Licht misverstand. M. Hugenholtz.
12 - Staat de zon op de verkeerde plaats? J.A.F. de Rijk
14 - De dipleidoscoop en de middelbare tijd. J. Kragten.
20 - Hyperbolische hoogtelijnen als kegelsneden. J. Kragten.
22 - Arabische stijl? E. Roebroeck.
23 - Nauwkeurig. T. Taudin Chabot.
24 - 1 + 1 = 1. T. Taudin Chabot.
25 - Zonnewijzers op Internet. F.J. de Vries
29 - Le Cadran de Berger opnieuw bekeken. A. van der Hoeven.
34 - Een smartenrijke zonnewijzer. H. Winter.
37 - Geen reacties. J. Kragten.
38 - Zonnewijzers in Nederland. W. Coenen.
40 - Literatuur. D. Verschuuren.

96.3, nr 61, september 1996

01 Verslag van de excursie naar Rupelmonde, België. F.J. de Vries
02 Mutaties ledenlijst. Secretariaat
03 Van gedachte tot (zonnewijzer-)kunstvoorwerp. B. Mijwaard, F. de Vries
06 Hermannus Contractus. K. Tropf
09 Arabische Gnomonik. R.R.J. Rohr
18 Een analemmatische zonnewijzer op een schuin vlak. J. Kragten
20 Willem Blaeu graveert een zonnewijzer. E. Roebroeck
21 Een verticale zonnewijzer van M.C.Escher. J.A.F. de Rijk
22 Zo kan het ook mis gaan. J.A.F. de Rijk
23 Het verplaatsen van een bestaande vlakke zonnewijzer. H. Winter
29 De Standaard Tijd zender DCF77 T. Taudin Chabot
31 Internet. F.J. de Vries
32 Zonnewijzers in Nederland. W. Coenen
37 Literatuur 1184 t/m 1205. D. Verschuuren

97.1, nr 62, januari 1997

01 Verslag van de najaarsbijeenkomst 1996. F.J. de Vries
02 Data bijeenkomsten 1997 en Astronomische data 1997. Secretariaat
02 Oproep t.b.v. tentoonstelling Roden. M. Hugenholtz
03 Mutaties ledenlijst. Secretariaat
03 Kroniek 1996 en Agenda Jaarvergadering. Secretariaat
04 Verslag van de penningmeester. M. Hugenholtz
05 Anton van Cuyck en zijn Zonnewijzers. Th. v.d. Heiligenberg
12 Zonnewijzer in Vlaardingen, de vissersstad. J. Kragten
13 Het Venetiaans Scheepje van Mme. Archinard. J. Kragten
14 Commentaar op de Nederlansche Tijdrekening. (1919). A. van den Beld
15 Een bijzondere Isocline Zonnewijzer. A. van der Hoeven
21 Reactie op kruisdraadzonnewijzers. J.A.F. de Rijk
21 Tijd aflezen op een verticale staaf. J.A.F. de Rijk
22 Een Zonnewijzer zonder stijl. J.A.F. de Rijk
24 Zonnewijzer met Franse Revolutionaire uren. F.J. de Vries
26 Zonnewijzer op trans van de Martinitoren in Groningen. E.L.H. Roebroeck
28 Zonnewijzers in Nederland. W. Coenen
32 Literatuur 1207 t/m 1222. D. Verschuuren
Diverse berichtjes op blz. 20.
Bijlage : tabel voor de declinatie en tijdsvereffening. Th. J.de Vries
Vervolg inhoudsopgave. Secretariaat

97.2, no 63, mei 1997

01 Verslag van de januari-bijeenkomst 1997. F.J. deVries
02 Verslag jaarvergadering en maart-bijeenkomst. Secretariaat
03 Mutaties ledenlijst. Secretariaat
04 Tentoonstelling te Roden. G. van der Meulen
06 Zonnewijzer met variërende stijlhoogte. J.A. Sassenburg
10 Grafsteen met kruisbalkzonnewijzer. E.L.H.Roebroeck
12 "Notaris"-zonnewijzer. Advertentie
13 Wereldzonnewijzer. F.J. de Vries
15 Astroide-zonnewijzer. F.J. de Vries
17 Een spiegelende Cycloide Cylinder als Zonnewijzer. A. van den Beld
21 Lijnenpatroon op zonnewijzer-gravure van Willem Blaeu. A. van den Beld
25 Zonnewijzertje op portret van Johan Radermacher. J.T.H.C. Schepman
31 Arabisch Gnomonik, reactie op art. van R.R.J. Rohr. J. Kragten
36 Zonnewijzer te Asten. D.Verschuuren
39 Zonnewijzers in Nederland. W. Coenen
45 Literatuur 1223 t/m 1243. D. Verschuuren
Diverse berichtjes op blz. 3 en 16.
Bijlage : inschrijfformulier voor zomerexcursie op zaterdag 21 juni 1997.

97.3, no 64, september 1997

01 Verslag van de zomer excursie d.d. 21 juni 1997. W. Coenen
02 Mutaties ledenlijst. Secretariaat
02 Rariteiten. Secretariaat
03 Queens' College Sundial. ( Overgenomen uit BSS 97.2) C.K. Aked
05 Isoklien of niet, dat is de kwestie. R.Sanders
09 De polaire zonnewijzer met rechte uur- en datumlijnen. P. Oyen
14 Das Zeitmonument, Wennigsen. E. Pollähne
21 Der parallaktische Winkel. A. Zenkert
23 Vergelijkingen van datumlijnen op will. vlakke zonnew. A. van den Beld
30 Kegel-zonnewijzer met It. en Bab. uurlijnen. F.J. de Vries
32 Bifilaire zonnewijzer met cylindrische 'draden'. F.J. de Vries
34 Nauwkeurigheid van noord-zuid-lijn bepalingen. J. Kragten
40 De tijdvereffening, vergelijking van diverse tabellen. J. Kragten
43 Zonnewijzers in Nederland. W. Coenen
47 Literatuur 1244 t/m 1264. D. Verschuuren
Diverse berichtjes op blz. 08, 22 en 46.
Bijlage : nieuwe folder van De Zonnewijzerkring.

98.1, no 65, januari 1998

01 Verslag van de september vergadering. Secretariaat
02 Mutaties ledenlijst. Secretariaat
02 Agenda jaarvergadering en kroniek 1997. Secretariaat
02 Verslag van de penningmeester. Penningmeester
03 Data bijeenkomsten 1998 en Astronomische data 1998. Secretariaat
04 Ringzonnewijzer van Pieter van Hooghendorp, 1752. F.J. de Vries
08 Het zonnewijzertje van Radermacher. J.T.H.C. Schepman
10 Martini weer als vanouds. E.L.H. Roebroeck
12 Horizontale zonnewijzer met uurlijnen 15 ° uit elkaar. J. Kragten
16 Een nieuwe zonnewijzer in De Kempen. J. Kragten
17 Een Griekse zonnewijzer in Leiden. J. Kragten
18 4 Zonnewijzers in Deventer gerestaureerd en herplaatst. F.J. de Vries
19 Bierum's VI. Hooft-Stuck. E.L.H. Roebroeck
22 Spiegelzonnewijzers en Schaduwzonnewijzers. A. van den Beld
24 Vergelijkingen van datumlijnen op will. vlakke zw. (2) A. van den Beld
28 Dial Hunting. Een reisverslag. H. Sassenburg
32 "Uurlijnen" op een analemmatische zonnewijzer. H. Sassenburg
33 Ingezonden brief plus reactie. G.L. Strang van Hees
34 Zonnewijzers in Nederland. W. Coenen
40 Literatuur 1265 t/m 1284. D. Verschuuren
Diverse berichtjes op blz. 03 en 21.
Bijlage : tabel zonsdeclinatie en tijdsvereffening 1998. Th.J. de Vries

98.2, no 66, mei 1998

01 Woord van de voorzitter bij ons 20-jarig bestaan. W. Coenen
02 Verslag van jan. en mrt. bijeenkomst en de jaarvergadering. Secretariaat
04 Uitnodiging onthulling zonnewijzer in Oosterbeek. Secretariaat
04 Mutaties ledenlijst. Secretariaat
05 Fotowedstrijd ter ere van ons vierde lustrum. Secretariaat
06 Financiëel verslag. Penningmeester
07 Nieuw bewijs van de stelling van Pythagoras. J.A.F. de Rijk
08 Het "Romeinse landmeter probleem". J.A.F. de Rijk
11 Rectificatie spiegelende cycloïde zonnewijzer. A. van den Beld
14 Centrale projectie zonnewijzer voor klokkentijd. F.J. de Vries
21 "Origami"-zonnewijzer. ( uit BSS bulletin 97.4 ) F.J. de Vries
23 Zonnewijzers ontwerpen m.b.v. spreadsheets. H. Sassenburg
29 De uitstekende Griekse zonnewijzer van Leiden. J. Kragten
34 Ware plaatselijke zonnetijd of klokkentijd? J. Kragten
39 Aanvulling op de noord-zuid bepaling. J. Schepman
40 Bouwplaat polaire zonnewijzer voor Nd. en Zd. halfrond. J. Schepman
41 Wat is nu eigenlijk een isokline zonnewijzer? A. van der Hoeven
45 Zonnewijzers in Nederland. W. Coenen
49 Literatuur 1285 t/m 1298. D. Verschuuren
Bijlage : Engelse summaries van artikels in bulletin 98.1
Bijlage : inschrijvingsformulier symposium the Genk, België.

98.3, no 67, september 1998

01 Verslag van de excursie naar Genk F.J. de Vries
01 Mutaties ledenlijst. Secretariaat
02 De kwaliteit van Griekse en Romeinse zonnewijzers. J. Kragten
07 Enkele opm. bij de zonnewijzers te Genk. J. Kragten, F.J. de Vries
10 Nogmaals het etmaal. A. Griffiths
11 De bijzondere zonnewijzer van Martin Bernhardt. T. Bron
14 Analemmatische zonnewijzer met vaste gnomon. H. Sassenburg
18 Een merkwaardige zonnewijzer. ( Puzzle ) H. Sassenburg
19 Het zonnewijzerdoosje. J.A.F. de Rijk
20 Staat de poolster onbeweeglijk aan de hemel? J.T.H.C. Schepman
24 Brief aan een redacteur. E.L.H. Roebroeck
25 De boom van Sonius te Genk. J. Kragten
26 21 zonnewijzers in museum te München. Secretariaat
26 Nog een zonnewijzer met vaste gnomon. F.J. de Vries
28 Zonnewijzers in Nederland. W. Coenen
32 Literatuur 1299 t/m 1314. D. Verschuuren
Bijlage : Engelse summaries van artikels in bulletin 98.2.

99.1, no 68, januari 1999

01 Verslag 4e lustrum-bijeenkomst op 10 oktober 1998. J. van Dort
03 Mutaties ledenlijst, agenda jaarverg. en kroniek 1998. Secretariaat
04 Verslag van de penningmeester. Penningmeester
04 Data bijeenkomsten 1999 en Astronomische data 1999. Secretariaat
05 20 jaar De Zonnewijzerkring: Groningen. Visie van E.L.H. Roebroeck
06 Nogmaals: Staat de zon op de verkeerde plaats? R.J. Vinck
08 Nogmaals: Willem Blaeu graveert zonnewijzer. A.v.d.Beld, E.Roebroeck
10 Omhoog brengen Noord-Zuidlijn. E.L.H. Roebroeck
13 Oude zonnewijzer uit Turkije. F.J. de Vries
17 Zonnewijzers op basis van Ptoleme‹sche co”rdinaten. F.J. de Vries
23 Uurplaatje voor Italiaanse en Babylonische tijd. F.J. de Vries
24 Replica van antieke zonnewijzer. F.J. de Vries
26 Analemmatische zonnewijzers met vaste gnomon: reacties. J.A. Sassenburg
29 Een merkwaardige zonnewijzer. Olossing puzzle. J.A. Sassenburg
34 Verticale zonnewijzer met regelmatig patroon, W. Geerts
36 Analytische vergelijking van datumlijnen. W. ten Heuvel
38 Zonnewijzers in Nederland. W. Coenen
39 Literatuur 1315 t/m 1322. D. Verschuuren
Diverse berichtjes op blz. 4, 11, 12, 16, 25 en 31.
Bijlage : Engelse summaries van artikels in bulletin 98.3. R. Hooijenga
Bijlage : Tabel zonsdeclinatie en tijdsvereffening 1999. Th. J. de Vries

99.2, no 69, mei 1999

01 Verslag bijeenkomst d.d. 16 januari 1999. Secretariaat
02 Verslag jaarvergadering/bijeenkomst d.d. 20 maart 1999. Secretariaat
04 Verslag van de penningmeester. Penningmeester
05 Mutaties ledenlijst. Secretariaat
06 Reacties op artikel van R.J. Vinck uit bulletin 99.1. Kragten/De Rijk
08 Reacties op artikels van Roebroeck uit bulletin 99.1 M.Hugenholtz
09 Een gemotoriseerde zonnewijzer. A.G.M. Bron
12 Uurvlak-zonnewijzer op cylinder uit 1764. F.J. de Vries
16 De gnomonische modi als ordeningsprincipe. J.A.F. de Rijk
23 Gecombineerde stijlzonnewijzer. J.A. Sassenburg
27 Zonnewijzers op een electronische veiling. J.A. Sassenburg
30 Speurtocht naar de Wilberfoss zonnewijzer. J. Borsje
32 Zonnewijzer op Mars. W.T. Sullivan III
33 Interessant schilderij in de Martinikerk. E.L.H. Roebroeck
36 Uit "Onze Taal". H.W. van der Wijck
37 Zonnewijzers in Nederland. W. Coenen
41 Literatuur 1323 t/m 1333. D. Verschuuren
Diverse berichtjes op blz. 5, 6, 31 en 40
Bijlage : Engelse summaries van artikels in bulletin 99.1. R. Hooijenga
Bijlage : Hernieuwde tabel tijdsvereffening en zonsdeclinatie.
Bijlage : Inschrijfformulier voor excursie naar Groningen.

99.3, no 70, juli 1999

01 Inleiding tot speciaal bulletin. Secretariaat
01 Inleiding werkstuk van Jan Kragten. Secretariaat
02 Inleiding werkstuk van Wiel Coenen. W. Coenen
03 Vijf analysemethoden voor antieke kegelzonnewijzers. J. Kragten
28 Bladvulling : Een maanwijzer. Secretariaat
29 Nieuw supplement voor "Zonnewijzers in Nederland". W. Coenen
Bijlage : Engelse summaries van artikels in bulletin 99.2. R. Hooijenga

99.4, no 71, september 1999

01 Verslag van de excursie naar Groningen. R. Hooijenga
03 Mutaties ledenlijst. Secretariaat
04 Herinneringen aan Mevrouw. J.G. van Cittert. H.W van der Wijck
05 De Maanterminator en het Gezichtsbedrog. J. Kragten
10 Een bijzondere zonnewijzer. M. Hugenholtz
12 Der Terminator auf der Erde. A. Zenkert
16 Het millennium probleem en het andere millennium probleem. J.A.F. de Rijk
17 En hoe vreemd is onze urentelling dan wel? F.J. de Vries
18 Constructie zonnewijzer m.b.v. Romeinse landmeter probleem. F.J. de Vries
22 Polyeder met 25 zonnewijzers. F.J. de Vries
30 Stand van de aardas niet constant. J.A. Sassenburg
31 Tempus Rerum Imperator. J.T.H.C. Schepman
32 Kunst en Cultuur : Van Tijd tot Tijd. TeleacNot
32 Tagung van de Arbeitskreis Sonnenuhren. W. Coenen
33 Zonnewijzers in Nederland. W. Coenen
35 Literatuur 1334 t/m 1350. D. Verschuuren
Diverse berichtjes op blz. 3 en 21.
Bijlage : Engelse summaries van artikels in bulletin 99.3. R. Hooijenga
Bijlage : Ledenlijst. Secretariaat

00.1, no 72, januari 2000

01 Verslag bijeenkomst d.d. 18 september 1999. Secretariaat
02 Mutaties ledenlijst, agenda jaarverg. en kroniek 1999. Secretariaat
03 Data bijeenkomsten 1999 en Astronomische data 2000. Secretariaat
04 Een vlinderzonnewijzer. J.A.F. de Rijk
06 De andere Oughtred zonnewijzer. F.J. de Vries
12 Een breedte-onafhankelijke zonnewijzer. R.J. Vinck
17 Zonnewijzer in Zeeland, Kamperland, aanvulling. J.T.H.C. Schepman
19 Reactie op : Stand van aardas niet constant. H.W. v.d. Wijck
20 Analemmatische zonnewijzer te Peize (Dr). F.W. Maes
22 Waar staat de zonnewijzer? M. Hugenholtz
23 Antieke, sferische zonnewijzers. J. Kragten
32 Ommelander poolstervizieren. E.L.H. Roebroeck
34 Het oudste zonnekompas? M. Hugenholtz
36 Zonnewijzers in Nederland. W. Coenen
38 Literatuur 1351 t/m 1361. D. Verschuuren en A v.d. Hoeven
Diverse berichtjes op blz. 3 en 37.
Bijlage : Engelse summaries van artikels in bulletin 99.4. R. Hooijenga

http://www.sundials.co.uk/articlnl.htm.....written by: ferdv..accepted by:pn This site is maintained by Internetworks Ltd................last revised 1 september 1999. Comments/ suggestions/ problems, please get in touch by E-mail