For a full overview click here

De Tijdsvereffening

In Association with Amazon.com Click to browse unique home accents!

en enkele andere gegevens over "onze" tijd.

"Zonnetijd " en "klokketijd"

Zonnewijzers wijzen "Zonnetijd" aan, klokken geven "Klokketijd".
Geen van deze twee tijdsytemen is "beter" dan de andere, beide zijn bruikbaar en interessant voor wat betreft hun eigen doel.

"Zonnetijd" is gebasseerd op de definitie dat het "middag" is als de "ware zon" zijn hoogste punt heeft bereikt en het is opnieuw middag als de volgende dag de zon weer op zijn hoogste punt staat.
De tijd die verstrijkt tussen twee opeenvogende middagen is soms iets meer en soms iets minder dan 24 uur op onze klok of horloge. Zo rond half september is de tijd tussen twee middagen "slechts" 23 uur 59 min. en 40 sec. en rond Kerstmis is dat zo'n 24 uur en 30 sec. Een uur zonnetijd is dus niet helemaal constant.

"Klokketijd" is gebasseerd op de definitie dat elk etmaal wel precies 24 uur lang is. Hiervoor heeft men (in gedachten) een "middelbare zon" ingevoerd die wel regelmatig loopt, net als onze klokken en horloges.

Het verschil in lengte van een "zonnedag" en een "klokkedag" is op zich niet zo groot, maar door culminatie gaan "zonnetijd" en " klokketijd"wel meer verschillen.
Zo is in februari de ware zon ongeveer 14 minuten achter bij de middelbare zon en in november is de ware zon ruim 16 minuten voor.
Twee kleinere pieken treden op in mei, als de ware zon ca. 4 minuten voor is en in juli als de ware zon ca. 6 minuten achter is.
Doordat de aardrotatie niet helemaal constant is, maar op langere termijn gezien afneemt, is ook de middelbare tijd niet helemaal constant. De lengte van een midelbaar uur neemt over eeuwen gezien heel langzaam toe. Voor zonnewijzers hoeven we ons daarvan niets aan te trekken, die passen zich automatisch aan bij die toename.

Omdat onze (atoom)klokken inmiddels niet meer gebasseerd zijn op de zonsbeweging maar op het aantal trillingen van een atoom, loopt de atoom- klok niet meer gelijk met de middelbare zonnetijd. Omdat wij voor onze dagelijkse tijdmeting toch de relatie met de zon willen handhaven wordt in de "atoomtijd" van tijd tot tijd een schrikkelseconde ingevoerd. In de verre toekomst zal dat vaker moeten gebeuren omdat de aardrotatie langzaam afneemt.

Volledigheishalve vermelden we hier ook iets over de kalender. Een jaar duurt niet een geheel aantal dagen, maar ongeveer 365.2466 dagen. Om toch een kalender te hebben met een geheel aantal dagen per jaar wordt elk vierde jaar een schrikkeldag toegevoegd, maar niet bij een nieuw eeuwtal tenzij dat jaar deelbaar is door 400. Zo is 1900 geen schrikkeljaar maar 2000 weer wel.
Opmerking.
Voor zonnewijzers hoeven we alleen maar rekening te houden met zonnetijd en met middelbare tijd.
We vermelden nog wel dat de tijdsvereffening in de loop der jaren zal veranderen omdat de twee oorzaken ervan (zie hieronder) niet synchroon lopen. Dit is op zijn beurt weer het gevolg van de "tolbeweging" die de aardas in de ruimte maakt.


Waardoor ontstaat de tijdsvereffening?

Er zijn 2 oorzaken aan te wijzen waardoor de tijdsvereffening ont- staat.
- de baan van de aarde om de zon is geen cirkel maar een ellips (zie gele lijn in de grafiek hieronder)
- de aardas staat scheef ten opzicht van het vlak van de aardbaan om de zon. (ca 23,5 graad) (zie blauwe lijn in de grafiek hieronder)

Over beide aspecten van de tijdsvereffening is, in het Engels, meer te vinden in een pamflet van de Royal Greenwich Observatory
De som van deze 2 oorzaken geeft de totale tijdsvereffening. (zie zwarte lijn in grafiek hieronder)

Graph of the Equation of Time to come here

Voor hen die liever een tabel zien dan een grafiek is de tijdsvereffening hierna ook nog eens in 2 tabellen weergegeven. Een complete tabel voor elke dag is o.a. te vinden in het boek van Waugh.

 

    Tabel met data waarbij "Zonnetijd" (bijna) een geheel

    aantal minuten voor of achter is bij "Klokketijd"  

Minuten 

Zon voor  

 

16    11 Nov                     27 Oct  

15    17 Nov                     20 Oct  

14    22 Nov                     15 Oct  

13    25 Nov                     11 Oct  

12    28 Nov                      7 Oct  

11     1 Dec                      4 Oct  


10 4 Dec 1 Oct 9 6 Dec 28 Sep 8 9 Dec 25 Sep 7 11 Dec 22 Sep 6 13 Dec 19 Sep
5 15 Dec 16 Sep 4 17 Dec 13 Sep 3 19 Dec 4 Mei 27 Mei 11 Sep 2 21 Dec 25 Apr 4 Jun 8 Sep 1 23 Dec 21 Apr 9 Jun 5 Sep
0 25 Dec 15 Apr 14 Jun 2 Sep
Minuten Zon achter 1 28 Dec 12 Apr 19 Jun 29 Aug 2 30 Dec 8 Apr 23 Jun 26 Aug 3 1 Jan 5 Apr 29 Jun 22 Aug 4 3 Jan 1 Apr 4 Jul 28 Aug 5 5 Jan 29 Mar 9 Jul 12 Aug
6 7 Jan 26 Mar 18 Jul 4 Aug 7 9 Jan 22 Mar 8 12 Jan 19 Mar 9 15 Jan 16 Mar 10 18 Jan 12 Mar
11 21 Jan 8 Mar 12 24 Jan 4 Mar 13 29 Jan 27 Feb 14 5 Feb 19 Feb Tabel met de tijdsvereffening in min. en sec. voor de 5-e, 15-e en 25-e van elke maand, samen met de dagelijkse verandering in seconden. ( + = zon voor op klok, - = zon achter op klok ) Tijdsv. op de: 5-e 15-e 25-e Gem. verandering. Januari -05m03s -09m10s -12m12s 20s Februari -14m01s -14m16s -13m18s 5s Maart -11m45s -09m13s -06m16s 16s April -02m57s +00m14s +01m56s 18s
Mei +03m18s +03m44s +03m16s 4s Juni +01m46s -00m10s -02m20s 16s Juli -04m19s -05m46s -06m24s 20s Augustus -05m59s -44m33s -02m14s 11s
September +01m05s +04m32s +08m04s 20s October +11m20s +14m01s +15m47s 13s November +16m22s +15m28s +13m11s 10s December +09m38s +05m09s +00m13s 27s

Zie ook pagina Andere Tijdsystemen


Eng. Homepage ...... Ned. Homepage

For a full overview of Sundials on the Internet click here
This complete website © Internetworks, 1997-2007. The site was designed and is maintained by Internetworks Ltd of Epsom, England
last revision
Comments/ suggestions/ problems, please get in touch with the Webmaster